Podmienky používania

1. Prevádzkovateľom Manforum.sk je spoločnosť Next Media Group, s.r.o., so sídlom Obchodná 19, IČO: 501 65 305, zapísaná v Obchodnom registri v OR SR okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 32620/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: [email protected]

2. Prevádzkovateľ prevádzkuje na webových stránkach Manforum.sk uzavretý klub diskutérov.

3. Členský poplatok v klube Manforum.sk je 3,90 Eura po dobu 30 dní. Platba prebieha prostredníctvom SMS platby.

4. SMS spoplatenie ako službu zabezpečuje spoločnosť Mediatex, s.r.o. Bojnická 18
831 04 Bratislava, Email: [email protected], Website: www.mediatex.sk, Phone: 02/444 613 24, Fax: 02/444 613 20

5. Pre zrušenie členského v klube Manforum.sk je potrebné odoslanie SMS na číslo 8844 v tvare MANFORUM ZRUS prihlasovacie_meno_uzivatela.